I disse landene har barn Tourettes syndrom

Tourettes syndrom (TS) er en arvelig tilstand som finnes i alle verdens kriker og kroker. Det spiller ingen rolle om folk blir født i Norge, Japan, Argentina eller Marokko – man finner barn og voksne med Tourettes syndrom i alle land og kulturer over hele kloden. Forekomsten mellom ulike land kan variere (det varierer hvor… Fortsett å lese I disse landene har barn Tourettes syndrom

Tourettes syndrom og egne grupperom

Skolen, med sine rigide strukturer og ofte lite individuelt tilpassede arbeidsoppgaver kan være en utfordrende arena for mange med Tourettes syndrom (TS). Ofte kan mange av utfordringene barn og ungdom med TS opplever på skolen fjernes eller reduseres ved å oppklare misforståelser og ved å øke kunnskapen skolen har om TS. Noen elever med TS… Fortsett å lese Tourettes syndrom og egne grupperom

Tourettes syndrom, herme-tics og gjentakelser

Herming etter egne eller andres bevegelser, ord eller lyder kan være et plagsomt tics for personer med Tourettes syndrom (TS). Ofte blir slike tics kalt hermetics eller ekkofenomener. Mange med TS har tics hvor de hermer etter andre. Enten hva andre personer sier, eller hva andre personer gjør. Det kalles ekkopraksi når de hermer etter… Fortsett å lese Tourettes syndrom, herme-tics og gjentakelser

Stress, Glede, Gaming og Fysisk Aktivitet – Hvordan påvirkes tics?

Det finnes flere ulike faktorer som påvirker ticsene i styrke, hyppighet og intensitet. Noen faktorer vil ofte føre til færre tics, mens andre faktorer har en tendens til å gjøre de verre. Med verre mener jeg kraftigere eller hyppigere. Det er ingen som ønsker å ha tics. Stress Det er vanlig at ticsene blir kraftigere… Fortsett å lese Stress, Glede, Gaming og Fysisk Aktivitet – Hvordan påvirkes tics?