Om å Akseptere dårlig psykisk helse

Mange tror at psykiske lidelser er noe man for en hver pris skal bli kvitt, og at det er perfekt psykisk helse som er det ultimate målet. Det er ingen som klarer å alltid ha perfekt psykisk helse. Dette fører til at mange sliter mer med sine psykiske utfordringer enn hva som er nødvendig. Tillat… Fortsett å lese Om å Akseptere dårlig psykisk helse

Tourettes syndrom og egne grupperom

Skolen, med sine rigide strukturer og ofte lite individuelt tilpassede arbeidsoppgaver kan være en utfordrende arena for mange med Tourettes syndrom (TS). Ofte kan mange av utfordringene barn og ungdom med TS opplever på skolen fjernes eller reduseres ved å oppklare misforståelser og ved å øke kunnskapen skolen har om TS. Noen elever med TS… Fortsett å lese Tourettes syndrom og egne grupperom

Er det for lett å få en ADHD-diagnose?

Noen mener for mange barn i Norge har en ADHD-diagnose. Andre mener derimot at for få barn har en ADHD-diagnose. Om barn med ADHD-liknende symptomer får en ADHD-diagnose varierer, både mellom ulike steder her hjemme i Norge, og mellom alle verdens ulike land. Variasjonen fra sted til sted her i Norge kan ha flere årsaker.… Fortsett å lese Er det for lett å få en ADHD-diagnose?

Hva er forskjellen på tilpasset opplæring og spesialundervisning?

Ofte kan nok spesialundervisning og tilpasset opplæring bli tatt for å være det samme, men det er det ikke. Det er to forskjellige ting, og den ene er noe alle får, mens den andre er noe færre elever får. Tilpasset opplæring Tilpasset opplæring er noe alle lærere skal gjøre for alle elever. Det handler ikke… Fortsett å lese Hva er forskjellen på tilpasset opplæring og spesialundervisning?