Kan tics være skadelig?

Generelt, og for de aller fleste, er tics ufarlig. Tics kan absolutt være plagsomt, spesielt hvis ticsene vedvarer lenge på samme sted i kroppen, og er av en viss intensitet og styrke.

Noen tics, spesielt tics i nakken (tics som ofte kalles hodekasting eller whiplash-tics) kan medføre slitasje og smerter. Disse ticsene kan det være lurt å behandle hvis de fører til problemer.

Tics kan, selv om de er ufarlige, være vonde.

De kan slite på ledd og muskler, og stølhet og ømhet kan gjerne være resultat av tics som varer lenge på samme sted i kroppen.

Heldigvis har tics en tendens til å være «på reise» rundt i kroppen, og flytte seg fra sted til sted over kort eller lang tid.

Selv om mange tics er tilbakevendende, opplever mange at de får pauser ved at ticsene endrer form og intensitet fra time til time, dag til dag og måned til måned.

Noen opplever tics hvor de gjøre «ulovlige» ting; som for eksempel å ta på en varm stekeplate, løpe ut foran biler, ta kveletak på seg selv.

Slike tics kan selvfølgelig være kjipe og skumle.

Barn og voksne med slike tics må fysisk stoppes fra å utføre ticset. Med hjelp og behandling kan mange lære seg å holde tilbake slike tics.

Jeg vil påpeke at dette er ikke tics som mange har, og av de som har de er det mange som bare opplever de over en kort periode.

Selv om de fleste tics er fysisk ufarlige, kan de mange ganger påvirke det sosiale og psykiske livet til personen med tics.

De kan føre til «flauhet» / forlegenhet, stigmatisering og i ytterste konsekvens sosial isolasjon med medfølgende depresjon og angst.

Det er absolutt ikke alle som opplever dette, men det er viktig å være klar over risikoen, slik at man kan gjøre noe med det, og gi hjelp til de som strever med disse utfordringene.

Det er ingen som vil ha tics, så det kan gå ut over selvfølelse og selvbilde.

Det er kjipt å føle at man ikke har kontroll over sin egen kropp.

Oppsummering

Tics er generelt ufarlig, men kan fører til både kroppslig og psykisk slitasje hos noen.

Støttende og kunnskapsrike omgivelser er den beste behandlingen.