Tourettes syndrom og banning

Jeg har møtt mange barn i løpet av både privat- og yrkeslivet mitt. Veldig mange av de banner innimellom, veldig få av dem har Tourettes syndrom (TS).

Noen personer med TS har tics som innebærer å si eller rope banneord, gjøre seksualiserte bevegelser og fakter eller de har en sterk tendens til å tegne eller skrive om sex banning eller andre tabubelagte tema.

Denne type tics omtales ofte som banne-tics eller koprofenomener, og kan oppstå både som vokale (lyd) og motoriske (bevegelse) varianter.

Et av de mest kjente ticsene hos folk som har Tourettes syndrom (TS) er kanskje nettopp ukontrollert banning.

Ofte blir TS illustrert gjennom tv-programmer eller Youtube-videoer på denne måten, gjennom personer med kraftige og svært vulgære tics, tror mange at ukontrollert banning er sentralt for å få en TS-diagnose.

Eller at det er en sentral del av det å ha TS. Virkeligheten ser litt annerledes ut.

Hvordan ser det ut?

Koprofenomener deles inn i koprolali og kopropraksi, hvor koprolali dreier seg om de muntlige ticsene, mens kopropraksi handler om handlinger og bevegelser.

Koprolali kan bestå av muntlige uttalelser som for eksempel banneord, uttalelser om sex, kjønnsorganer eller kroppsvesker.

Kopropraksi kan bestå av å vise fingeren, etterlikninger av «sex-bevegelser» eller andre sosialt upassende bevegelser.

Mindre kjent er det som kalles koprografi. Det vil si å tegne eller skrive om tabubelagte tema som sex, onani, vold eller liknende upassende innhold.

Ikke alle med Tourettes syndrom har banne-tics

Slik vi kjenner TS-tilstanden i dag ser det ut som omtrent 10-15 prosent av alle med TS strever med koprofenomener.

Det er en sammenheng mellom hvor alvorlig og omfattende ticsene er hos den med TS, og hvor sannsynlig det er at de utvikler det. Kraftige, hyppige og intense tics øker risikoen.

Andre ting som øker sannsynligheten for koprofenomener er samtidig tvangslidelse (OCD), uregulert sinne eller flere samtidige tilleggsvansker.

Hos de personene som har en mild form for Tourettes syndrom (TS) ser vi sjeldnere koprofenomener enn hos de som har moderate eller alvorlige former for TS.

Oppstår senere enn andre tics

Det finnes ingen fast rekkefølge for hvordan tics utvikler seg, men det finnes noen trender man ser hos mange med TS.

Blant annet er det mest vanlige at koprofenomener oppstår i 8 til 15-års alder, og at de oppstår tre-fire år etter de andre ticsene.

Mange opplever at disse ticsene oppstår når ticsene generelt er på sitt mest intensive – sen barneskolealder.

Noen utvikler koprofenomener i barndommen og har de resten av livet, men for omtrent halvparten av de som utvikler slike tics vil de bli borte igjen etter litt tid.

Ikke så vanlig som vi trodde

Før trodde man at koprofenomener var et kriteria for å ha Tourettes syndrom (TS).

I dag vet vi at det er et mindretall av de med TS som strever med denne formen for tics.

Dette gjør at det er flere som får raskere og riktigere diagnose enn tidligere.

Fortsatt har nok mange en oppfatning av at banning må være til stede ved TS, og dermed står noen med TS i fare for ikke å få diagnose, enten til riktig tid, eller i det hele tatt.

Relativt sjeldent – men alvorlig

Koprofenomener er ikke fremtredende hos de fleste med TS, men for de personene som utvikler det kan det få alvorlige følger.

Dette er den formen for tics som personer med TS aller minst ønsker å ha.

Noen trekker seg tilbake fra både sosialt-, skole eller arbeidslivet hvis de utvikler koprofenomener. Andre opplever sosial isolasjon som en følge av ticsene.