Forvarsler før tics

Veldig mange barn, unge og voksne med Tourettes syndrom (TS) opplever forvarsler før de ticser.

Forvarsler før tics beskrives av mange med TS som et ubehag, enten i kroppen eller som en tanke eller følelse.

Noen sammenlikner det med følelsen man kan kjenne før et nys, og at gjennomføringen av ticset fører til den samme gode følelsen som kommer etter nyset.

Andre forklarer følelsen med å være tissetrengt, og at et tics da kan sammenliknes med følelsen man får når man endelig kommer seg på toalettet.

Felles for alle eksemplene over er at forvarslene er ubehagelige, og at ticsene fjerner ubehaget.

Noen opplever sterke og svært ubehagelige forvarsler.

Forvarslene kan bli så påtrengende at det oppleves helt umulig å ikke ticse, og noen beskriver forvarslene som fysisk vonde.

Andre har svake og lite forstyrrende opplevelser før et tics.

Mange med TS synes forvarslene før ticsene er verre enn selve ticset.

For noen kan forvarslene bli så forstyrrende at de går ut over konsentrasjonen, og de opplever at det er veldig vanskelig å fokusere på skolearbeid eller annet arbeid, særlig når forvarslene er intense, kraftige og/eller oppstår ofte.

Det er sjelden små barn med TS forteller at de opplever at de får forvarsler før de «ticser», og det er usikkert om små barn har forvarsler, eller om de ikke legger merke til de på samme måte som eldre barn og voksne.

Barn under 10 år opplever sjelden forvarsler før tics, men blant ungdommer og voksne med TS kan omtrent 9 av 10 oppleve ulike forvarsler.

Forvarsler før tics kalles også «urges» eller «forutgående fornemmelser«.

Andre eksempler på forvarsler noen kan oppleve er:

  • Irriterende eller ubehagelig tanker, lyder, stemmer eller spenninger i hodet
  • Kløe eller anspenthet i nakke, rygg eller muskler i ulike deler av kroppen
  • Engstelighet
  • Varme- eller kuldefølelser i kroppen

Alle eksemplene som er nevnt i denne artikkelen er ikke en fullstendig liste, og forvarsler kan oppstå som mange andre følelser eller fornemmelser enn de som er nevnt her.