I disse landene har barn Tourettes syndrom

Tourettes syndrom (TS) er en arvelig tilstand som finnes i alle verdens kriker og kroker. Det spiller ingen rolle om folk blir født i Norge, Japan, Argentina eller Marokko – man finner barn og voksne med Tourettes syndrom i alle land og kulturer over hele kloden. Forekomsten mellom ulike land kan variere (det varierer hvor… Fortsett å lese I disse landene har barn Tourettes syndrom

Tourettes syndrom og egne grupperom

Skolen, med sine rigide strukturer og ofte lite individuelt tilpassede arbeidsoppgaver kan være en utfordrende arena for mange med Tourettes syndrom (TS). Ofte kan mange av utfordringene barn og ungdom med TS opplever på skolen fjernes eller reduseres ved å oppklare misforståelser og ved å øke kunnskapen skolen har om TS. Noen elever med TS… Fortsett å lese Tourettes syndrom og egne grupperom

Tourettes syndrom, herme-tics og gjentakelser

Herming etter egne eller andres bevegelser, ord eller lyder kan være et plagsomt tics for personer med Tourettes syndrom (TS). Ofte blir slike tics kalt hermetics eller ekkofenomener. Mange med TS har tics hvor de hermer etter andre. Enten hva andre personer sier, eller hva andre personer gjør. Det kalles ekkopraksi når de hermer etter… Fortsett å lese Tourettes syndrom, herme-tics og gjentakelser

Hva er forskjellen på tilpasset opplæring og spesialundervisning?

Ofte kan nok spesialundervisning og tilpasset opplæring bli tatt for å være det samme, men det er det ikke. Det er to forskjellige ting, og den ene er noe alle får, mens den andre er noe færre elever får. Tilpasset opplæring Tilpasset opplæring er noe alle lærere skal gjøre for alle elever. Det handler ikke… Fortsett å lese Hva er forskjellen på tilpasset opplæring og spesialundervisning?