Hva er tvangslidelse?

Tvangslidelse er definert som en angstlidelse, og sentralt i tilstanden er tvangstanker og tvangshandlinger. Personer som strever med tvangstanker og -handlinger har ofte veldig nedsatt livskvalitet, og er den gruppen av pasienter med angstlidelser som oftest må innlegges på sengepost for behandling. Tvangslidelse er et barn med mange navn; tvangssyndrom og OCD er to andre… Fortsett å lese Hva er tvangslidelse?