Hvor vanlig er tvangslidelser (OCD)?

Omtrent 2-3 prosent av oss vil få problemer med tvangstanker og -handlinger i løpet av livet. Når utfordringene med tvang blir så store at de går ut over livskvaliteten har vi en tvangslidelse. Ofte kalles tvangslidelse Obsessive Compulsive Disorder (OCD) Vanligvis oppstår symptomene på en tvangslidelse tidlig i tenårene, og de aller fleste har hatt… Fortsett å lese Hvor vanlig er tvangslidelser (OCD)?

Hva er tvangslidelse?

Tvangslidelse er definert som en angstlidelse, og sentralt i tilstanden er tvangstanker og tvangshandlinger. Personer som strever med tvangstanker og -handlinger har ofte veldig nedsatt livskvalitet, og er den gruppen av pasienter med angstlidelser som oftest må innlegges på sengepost for behandling. Tvangslidelse er et barn med mange navn; tvangssyndrom og OCD er to andre… Fortsett å lese Hva er tvangslidelse?