Hvor vanlig er tvangslidelser (OCD)?

Omtrent 2-3 prosent av oss vil få problemer med tvangstanker og -handlinger i løpet av livet.

Når utfordringene med tvang blir så store at de går ut over livskvaliteten har vi en tvangslidelse.

Ofte kalles tvangslidelse Obsessive Compulsive Disorder (OCD)

Vanligvis oppstår symptomene på en tvangslidelse tidlig i tenårene, og de aller fleste har hatt sykdomsdebut før de fylte 25 år. Likevel kan sykdommen oppstå i godt voksen alder.

De fleste som oppsøker hjelp mot tvangslidelse i voksen alder er høyt utdannet.

Mange opplever at tvangslidelser oppstår samtidig med andre belastninger i livet, ofte en form for tap; samlivsbrudd, tap av jobb, et dødsfall i familien eller andre hendelser som preger livet til den som utvikler tvangslidelse.

Hos barn mellom 5 og 15 år har omtrent 0,3 prosent av barna tvangslidelse, mens hos ungdom mellom 13 og 15 år er andelen økt til omtrent 0,6 prosent.

Det er like mange menn og kvinner som har tvangslidelse i løpet av livet. Menn opplever tidligere debut av sykdommen (før puberteten) enn kvinner (etter puberteten).