Jenter med ADHD

Hvem vil du først legge merke til i klasserommet; han som vipper på stolen, faller bakover og drar med seg flyvende kladdebøker i landingen, eller jenta som sitter stille ved pulten og dagdrømmer med blikket svevende ut av vinduet?

For bare noen få år siden trodde vi at ADHD ikke var et stort tema hos jenter og kvinner. ADHD var noe gutter hadde.

I dag vet vi at jenter også kan ha ADHD.

Jente-ADHD?

Ofte snakker vi om «jente-ADHD» og «gutte-ADHD» som fundamentalt forskjellige tilstander, men det er ikke riktig.

ADHD er ADHD.

Personene som har ADHD er alltid ulike derimot.

ADHD er den samme tilstanden, uansett hvilket kjønn du har.

De samme områdene i hjernen er påvirket, og de samme kjernesymptomene kan bli utfordrende for deg; uoppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitet.

Og ofte en eller flere tilleggsvansker.

Det som derimot kan være ulikt mellom kjønnene er hvordan symptomene viser seg.

Ulike sosiale forventinger

De sosiale forventningene er ulike for jenter og gutter. Jeg sier ikke at du må like at det er sånn, men sånn er det.

Kvinner er forventet å være gode på å organisere livet sitt. Ha kontroll over avtaler, foreldremøter, bryllupsdager og bursdager.

Når en mannemann med gullkjeder og oppkneppet flanellskjorte glemmer sitt eget barns bursdag er det ikke mange som vil løfte et øyebryn. Noen vil til og med synes det er litt kult; «Han der er så skikkelig mann ass. Kul type.«

Om barnets mor glemmer bursdagen har vi nesten skrevet ferdig bekymringsmelding til barnevernet. «Det er jo åpenbart at barnet blir oversett og forsømt!«

Organisering av hverdagen kan være en utfordring for mange med ADHD, og det er kvinnene som ofte er forventet å ta seg av det.

Det kan hende jeg satt det litt på spissen her, altså.

Mer uoppmerksomhet

Ofte kan vi fordele personer med ADHD i tre undergrupper. De kan ha:

 • ADHD uoppmerksom type
 • ADHD hyperaktiv / impulsiv type
 • ADHD kombinert type
De rolige dagdrømmerne

ADHD uoppmerksom type handler om de personene som strever med oppmerksomhet og konsentrasjon.

De omtales ofte som «dagdrømmerne».

De fremstår som litt sløve og treige, og oppleves gjerne passive, sjenerte, glemske og rotete.

Mange jenter med ADHD befinner seg i denne gruppen og er oftere preget av uoppmerksomhet enn hyperaktivitet og impulsivitet.

De har høy risiko for å utvikle innagerende vansker som angst, lavt selvbilde og lav selvtillit. Gutter med ADHD har oftere utagerende vansker.

Innagerende vansker handler om når man vender egne frustrasjoner og problemer inn mot seg selv. Vansker som omtales som innagerende er angst, depresjon, spiseforstyrrelser og søvnvansker.

Utagerende vansker handler om de konsekvensene av ulike utfordringer som synes «på utsiden». Utagerende vansker er rusmisbruk, atferdsvansker og kriminalitet.

Det går å ha begge deler.

Selv om mange av jentene med ADHD befinner seg i denne gruppen, betyr ikke det at det kun er jenter som har uoppmerksom type ADHD. Du kan også finne gutter med denne ADHD-varianten.

Det betyr heller ikke at jenter med ADHD ikke strever med impulsivitet og hyperaktivitet, for det gjør de, men symptomene er ofte mindre åpenbare enn hos guttene.

De gira og pratsomme

De som har en hyperaktiv og impulsiv type ADHD fremstår mer stereotypiske for hvordan folk flest ser for seg barn med ADHD.

Dette dreier seg om barn som avbryter, som snakker høyt og fort, som holder høyt tempo, løper ut i veien uten å se seg for, klatrer på både folk og møbler og synes godt både i skolelandskapet og ute i gata.

Du finner flest gutter i denne gruppa.

Ofte viser hyperaktivitet og impulsivitet seg hos jenter som tankekjør, hyperverbalitet (snakker overdrevent mye og fort), risikofylt seksuell atferd, at de avbryter venner når de snakker, deler for mye av privatlivet med arbeidskollegene og ofte mislykkes i romantiske forhold.

Ja takk, begge deler

De med ADHD kombinert type har utfordringer både med oppmerksomhet og impulsivitet / hyperaktivitet.

Hvilken undergruppe et barn passer best inn i kan endre seg over tid.

Jenter med og uten ADHD-diagnose

De fleste jentene med ADHD har den uoppmerksomme typen. (Det vi i gamle dager kalte «ADD»).

De fleste jentene som har en ADHD-diagnose har den impulsive / hyperaktive eller den kombinerte typen.

Det er altså forskjell på det å ha ADHD, og det å ha en ADHD-diagnose.

Det finnes mange jenter som lever med ADHD, men som ikke vet at de har det.

Dette dreier seg ofte om de jentene med uoppmerksom type ADHD som ikke krever mye av lærere eller foreldre.

De er ikke mye til bry for andre enn seg selv, og får dermed ikke mye fokus fra omgivelsene.

Dette er sannsynligvis den største delen av jenter med ADHD.

Mange av jentene som har en ADHD-diagnose er de som er impulsive og hyperaktive.

Konsentrasjonsvansker

Jenter med ADHD strever like mye med konsentrasjonsvansker som guttene, og de kan oppleve like mange utfordringer med skolearbeidet som guttene opplever.

Mange av jentene med ADHD er «dagdrømmere» med mange utfall i løpet av skoledagen.

De er glemsomme, leverer uferdig skolearbeid og mangler system og orden i skolesakene.

Lapper som skal hjem blir liggende i hylla i klasserommet, bøkene som skulle vært med til norsktimen ligger hjemme på kjøkkenbordet, og matpakka er ofte med på skolen for å komme seg ut av huset litt.

Uoppmerksomme jenter prøver hardere å skjule eller kompensere for vanskene som oppstår.

De jobber hardere enn guttene for å få gode karakterer, og er kommet lenger i skoleløpet enn jevnaldrende gutter før de spør foreldre eller andre tillitspersoner om hjelp.

De klarer lenge å være «flinke nok» på utsiden, men strever ganske mye med sitt indre liv.

Til slutt overgår kravene fra skolen, arbeids- eller familielivet det de klarer å kompensere for, og bobla sprekker.

Da kan de ha strevd så lenge at det kan ta mye tid og krefter å komme seg på beina igjen.

Gutt, 5-12 år

Mye av forskningen på ADHD er gjort på gutter. Gjerne gutter mellom 5 og 12 år.

Beskrivelsene vi har på ADHD passer derfor ikke like godt på jenter, og særlig på jenter i pubertetsalder eller eldre.

En følge av dette er at mange jenter med ADHD blir diagnostisert med depresjon eller bipolar lidelse, i stedet for å få riktig diagnose.

Jenter og sosiale leker

Gutter i skolealder vil gjerne gjøre ting sammen.

Snekre plankesverd, dra på oppdagelsesreiser i nærmiljøet, utforske lyng, kratt og skogsstier.

De konkurrerer om hvem som er best. Hvem som hopper høyest, spytter lengst, pisser mest og hvem som finner den største mest fryktinngytende kongla.

Jenter i skolealder synes de sosiale relasjonene som viktigere.

De er mer opptatt av å snakke sammen om løst og fast.

De «henger på hjørnet» tidligere enn guttene, og de skaper og oppdager sosiale koder og normer før guttene gidder å bry seg om sånne ting.

Jenter med ADHD er ofte litt barnslige i forhold til sine klassevenninner, og leker gjerne fortsatt med dukker mens de andre i klassen har begynt å interessere seg for sminke og gutter.

Denne modningsforskjellen skaper naturligvis en ekstra ulikhet mellom jenta som allerede føler seg annerledes enn “alle andre”.

Kombinert med en tendens til å ha lettere for å “dumme seg ut” enn andre barn, kan selvbildet til beskjedne og tilbaketrukne jenter havne langt ned i kjelleren.

Det er mulig å tenke seg at dette også kan være kilde til frustrasjon hos foreldrene, som ser at jenta deres ikke klarer å holde følge med utviklingen til de andre i klassetrinnet.

Venner som kommer og venner som går

Både gutter og jenter med ADHD har mer problemer med å vedlikeholde vennskap enn andre barn.

Mens guttenes utfordring er dominerende og fysisk voldsom atferd, strever jentene med at de blir mer avvist.

Ofte kan de sosiale kodene være vanskelige å forstå, og jentene med ADHD misforstår og mistolker sosiale signaler. Subtile signaler er ofte ikke deres «greie».

Mange kan bli sett på som slitsomme eller dramatiske å være sammen med, ikke fordi de andre ungene vil være duster mot barn med ADHD, men fordi jenter med ADHD ofte er slitsomme og dramatiske å være sammen med.

Det er også lett for en hyperaktiv og impulsiv jente å bli misforstått av andre jenter under lek.

Aktive jenter med ADHD kan snakke på en måte som virker usammenhengende, og kan oppleves frustrerende å prate med for medelevene.

De prøver gjerne å være ivrige med på leken, med den følgen at det blir for mye for de andre jentene å følge med på, og for mye «greier» som skjer.

Mange med ADHD (også guttene) har en tendens til å kompensere for de sosiale vanskene ved å bli “klovnete”, og å bruke humor og kreativitet for å underholde vennene sine når de merker at de ikke er helt på bølgelengde.

Noen vil utvikle en dragning mot «gutteaktiviteter» hvor de sosiale kodene ikke er så komplekse, og leke mer med guttene i klassen enn med jentene.

Noen har mange venner

Selv om mange jenter med ADHD kan være vanskelige å leke med for forvirrede og utslitte venninner er det likevel mange som har mange venner rundt seg.

De som gjerne vil være med den uforutsigbare og aktive jenta med ADHD, er gjerne aktive personer selv, som liker at det «skjer litt» rundt jenta med ADHD.

Disse vennskapene kan imidlertid ofte være preget av mye uenigheter og konflikter, og det er ikke uvanlig at disse jentene har venner som “kommer og går” fra tid til annen.

Fra barn til ungdom

Ungdomstiden kan være spennende nok for de fleste, om man ikke i tillegg må leve med en ekstra sårbarhet som ADHD og lavt selvbilde.

Jenter med ADHD har økt risiko for å utsette seg selv for risikofylt atferd. Mange nederlag gjennom barndommen kan føre til at det nå er på tide å imponere venner og familie.

Når skolen og sosiale arenaer er vanskelige å hevde seg på vil andre arenaer bli brukt for å imponere omgivelsene.

Er hun ikke den beste på skolen skal hun jaggu meg vinne VM i festing, eller kretsmesterskapet i lettkledde bilder på Snapchat!

Jenter med ADHD har høyere risiko for å starte med stoffmisbruk enn både andre jenter og sammenliknet med gutter med ADHD.

Noen utforsker alkohol tidlig fordi det er sykt kult å være den første som ble dritings på fest, andre fordi det gir de en liten pause fra negativt selvbilde og livets mange nederlag.

Noen sier de må finne på ekstreme ting for virkelig å føle at de lever.

Impulsive jenter med ADHD er også lettere å overbevise til å «bli med på det meste».

Ikke bare fordi de er impulsive og gjør lite gjennomtenkte valg, men også fordi mange gjør alt som står i deres makt til å bli likt av andre.

Dette gjør også at jenter med ADHD debuterer seksuelt tidligere enn andre jenter.

Både impulsivitet, alkohol- og rusmisbruk og behovet for aksept og anerkjennelse gjør det lett å bruke egen kropp som verktøy for nye vennskap eller partnerskap.

Jenter med ADHD debuterer som mødre i ung alder sammenliknet med andre jenter, og generell umodenhet og impulsiv atferd gjør at dette ikke alltid blir et enkelt og vellykket eventyr.

Når hjelpen kommer sent

Mange jenter med ADHD opplever at de ikke har fått diagnose før i voksen alder.

Ofte spør de hvorfor de ikke fikk hjelp tidligere, og hvorfor ingen i omgivelsene forsto at de var annerledes.

De opplever at livet har lidd store konsekvenser av manglende hjelp og behandling.

Ofte går det bra

På tross av alt det negative jeg har skrevet over er ikke alle jenter med ADHD dømt til å mislykkes.

For de aller fleste vil det gå ganske greit.

Mange vil gå på tryne innimellom, men det gjør også jenter uten ADHD.

Med støttende omgivelser og gode hjelpere hjemme og på skolen vil mange klare seg godt, og få et lykkelig liv med egne barn, eget hjem og mange gode venner.

Det er likevel viktig å være klar over hvilke konsekvenser ADHD kan ha for jenter, spesielt i barne- og ungdomsalderen.

Klarer vi å gjøre denne perioden bedre for de, vil de stort sett klare seg greit som voksne.

Er du omsorgsperson til ei jente med ADHD?

Det finnes en rekke tips og anbefalinger til foreldre som har barn med ADHD.

Mange av de finner du i ulike artikler her på FamNett.

Noen sentrale er:

 • Hun kan dvele ved en negativ kommentar i flere dager. Erstatt den med en positiv en.
 • Stopp leksearbeidet før batteriet er tomt.
 • Forklar hva som gikk galt om du ser henne streve i sosiale situasjoner. Ikke der og da, men etter skuffelsen har lagt seg.
 • Et valg bør aldri ha flere enn to alternativer.
 • Vær oppmerksom på spiseforstyrrelser.
 • Medisiner fungerer like godt på jenter med ADHD som på guttene.
 • Bli venn med staheten og særegenhetene. Det er irriterende, men ikke farlig.
 • Bli kjent med andre som har jenter med ADHD. Delte erfaringer er gode erfaringer.
 • Lister, rutiner, huskelapper og påminnelser er nyttige i hverdagen.
 • Legg vekk mobilen når hun trenger noen å prate med.
 • Ta mørke skyer på alvor, spesielt hvis de varer over lang tid. Det finnes hjelp å få.

Hva er dine beste tips? Del de i kommentarfeltet!

Publisert
Kategorisert som ADHD Merket