Hvorfor gjør ikke barnet ditt det du sier det skal gjøre?

En av de mest åpenbare årsakene til at barn ikke gjør det foreldrene sier de skal gjøre, er at foreldrene selv ikke gjør det.

Et barn har mye lettere for å følge sine foreldres atferd enn deres formaninger om hva som egentlig er riktig å gjøre.

Om du ønsker at barnet ditt skal se seg for før det trasker ut i gangfeltet må du selv se deg for før du satser liv og lemmer på at bilistene har sett at du har det travelt.

Ulik oppdragerstil og ulike ønsker

En annen vanlig årsak til at barn ikke «hører» på foreldrene sine er at de får motstridende beskjeder fra foreldrene.

Barn er utrolig lojale mot sine foreldre.

Denne lojaliteten gjør at mange barn daglig utsettes for umulige valg.

Et barn kan ha en mor som er streng og stiller store krav til barnets atferd og fremtoning, og samtidig ha en far som er ettergivende og har andre ønsker om barnets oppførsel. Eller motsatt; streng far – ettergivende mor.

Andre barn kan ha foreldre med samme oppdragerstil, men ulike ønsker for barnet.

For eksempel hvilke utdanningsvalg barnet bør ta, hvilken idrett det skal satses på, eller andre mindre, trivielle valg som må gjøres i hverdagen.

I situasjoner hvor barnet må velge hvilke av foreldrene det skal lytte til vil de ofte velge den mest lojale utveien; å ikke høre på noen av dem.

Dermed slipper barnet å velge en av foreldrene, og samtidig skuffe den andre.

Barnet går heller sin egen vei. En vei som ofte kan føre til uønskede plasser.

For familier som har hatt samlivsbrudd er det ekstra viktig at foreldrene skaper en felles retning å sikte mot.

Barn er veldig tilpasningsdyktige, og de forstår fort at det kan være ulike regler i ulike hjem, men det er likevel viktig å skape et felles fundament. Et felles fundament hvor det kan bygges like, eller i det minste likeverdige, regler og rutiner for hvordan barnet forventes å oppføre seg i ulike situasjoner.

Sunn opposisjon

Husk også at litt opposisjon er del av en sunn utvikling.

Alle barn skal utforske, strekke og iblant bryte grensene du har satt.

Det er viktige og sunne erfaringer å lære hva som skjer når man bryter regler.

Det er forskjell på hvilke regler som kan være oppe til diskusjon, og hvilke som er ufravikelige.

Å se seg godt om før man krysser veien er en absolutt regel, mens leggetider og skjermtid fint kan skape gode diskusjoner, og gi muligheter for barn til å påvirke sitt eget liv.

Foreldre som spiller på lag vil alltid oppnå bedre resultater enn to uenige foreldre på hver sin egotripp. Lykke til med samarbeidet. Ungen din vil ha godt av det.