Er Tourettes Syndrom arvelig?

Foreløpig vet vi ikke mye om årsaken til at noen utvikler Tourettes syndrom (TS), men forskningen som er gjort har gitt oss noen nyttige hint.

Genetisk arv

Hovedbildet i artikkelen gir deg et ganske godt hint om hva som har fått oppmerksomhet som den største årsaken til TS.

Selv om det ikke er klart akkurat hva som gjør at personer får tics eller TS, er det i dag en enighet om at genene våre spiller en stor rolle.

Det finnes ikke ett enkelt gen som kan «skru av eller på» om en person har tics, men det ser ut som flere gener sammen gjør at noen utvikler ticslidelser.

Genetiske studier har vist at TS går i arv fra foreldre til barn som dominante gener, med en omtrent 50 prosent sannsynlighet for at barna arver genet fra sine foreldre.

Det er nok at én av foreldrene har genene som øker sannsynligheten for utvikling av tics.

Miljøpåvirkning

Tourettes syndrom er en sammensatt tilstand, og det genetiske bildet er komplekst.

Forskere har undersøkt miljøfaktorer for å se om barnets omgivelser kan påvirke om tilstanden utvikles.

Disse undersøkelsene er usikre, men viser kanskje en liten sammenheng mellom utviklingen av tics og Tourettes syndrom (TS) og:

  • Røyking under graviditeten
  • Fødselskomplikasjoner
  • Lav fødselsvekt
  • Infeksjoner

Resultatene betyr ikke at disse miljøbetingelsene direkte fører til TS, men at risikoen for å utvikle TS er noe økt sammenlignet med barn uten disse risikofaktorene.

I tillegg må barnet sannsynligvis ha den tidligere nevnte genetiske arven fra sine foreldre, for at barnet skal utvikle TS.

Det er usikkert hvor mye miljøet påvirker utviklingen av TS, men det som er helt sikkert er hvordan miljøet påvirker personer som har Tourettes syndrom.

Et kunnskapsrikt, støttende og forståelsesfullt miljø rundt barn og voksne med TS er den beste behandlingen for å redusere tics, og for å gjøre det sannsynlige utfallet av tilstanden mildere og enklere.

TS og OCD

Tourettes syndrom og tvangslidelse (OCD) oppstår ofte samtidig, noe som tyder på at de har mange fellestrekk i utviklingen.

Noen omtaler TS og OCD som deler av samme tilstand, men det finnes også en rekke ulikheter mellom «ren» TS og «ren» OCD.

Tics ofte utløses av at noe må «føles riktig» hos personen som har tics, uten at det oppstår angst eller tvangstanker i forkant. Noe føles «fysisk» ubehagelig i kroppen.

Hos personer med OCD vil utførelsen av tvangshandlingene – som ofte kan likne på tics – utføres for å lindre angst eller emosjonelt ubehag.

Det er likevel ikke uvanlig at personer kan ha begge tilstander samtidig.