Hva er impulsivitet?

Impulsivitet er et av tre kjernesymptomer ved ADHD. De to andre kjernesymptomene er hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker.

Selv om hyperaktivitet, impulsivitet og konsentrasjonsvansker er kjernesymptomene hos personer med ADHD, så betyr det ikke at dette er de eneste utfordringene folk med ADHD ofte opplever.

Mange barn og voksne med ADHD opplever andre tilleggsvansker.

Impulsivitet kan være flere ulike ting. Ulike eksempler på impulsivitet er:

  • Vansker med å vente på tur
  • Svarer på spørsmål før spørsmålet er ferdig stilt
  • Oppleves alltid som utålmodig
  • Får stadig nye ideer
  • Handler før en får tenkt seg om
  • Avbryter andre som snakker
  • Svarer på spørsmål før en rekker opp hånden i skoletimene
  • Klarer ikke kø-situasjoner
  • Går løs på oppgaver uten å lytte til eller lese instruksjoner først

Konsekvenser av impulsivitet

Selv om evnene til å stadig komme med nye ideer kan være produktive i kreative miljøer, blir impulsiviteten et problem når det går ut over gjennomføringsevnen.

Mange barn opplever at det å starte på nye prosjekter er spennende, men for barn med ADHD avtar interessen raskt, og prosjekter som har mistet sin glans som nye og spennende blir fort avsluttet før de er gjennomført.

Raske og hyppige impulser gjør også at atferden til barnet ofte er lite gjennomtenkt, og handlingen gjennomføres gjerne før det er gjort noen konsekvensvurdering.

Spesielt langsiktig planlegging blir nedvurdert til fordel for det som er nytt og spennende.

Den manglende evnen til å vente i kø går ut over forholdet til jevnaldrende.

Det er lett å bli irritert på den som alltid sniker i køen.

Kombinert med et ofte impulsivt sinne ved kritikk gjør at barnet som sniker i køen og i tillegg eksploderer om noen påpeker det, fremstår som ganske usjarmerende i slike situasjoner.

Behovet for å bli raskt ferdig med oppgaver gjør at skolearbeidet ofte kan bli mangelfullt.

Hyppig bruk av “snarveier” og behovet for umiddelbare tilbakemeldinger gjør at mange barn med ADHD har levert skoleoppgaver kopiert fra internett for å bli raskt ferdig med oppgaven.

En oppgave som kan virke fullstendig uoverkommelig dersom den ikke kan fullføres i løpet av den neste halvtimen.

Konsekvensene av å jukse i skolearbeidet har ikke barnet hatt noe forhold til, for konsekvensene kommer senere, og ikke “nå”.

I voksen alder kan impulsivitet føre til uplanlagte graviditeter, fartsbøter og samtaler hvor man plutselig har delt litt for mange private detaljer.